Eindadvies referentiekaders

Aanbieding-van-het-rapport-referentiekaders

Op 14 april verscheen het langverwachte eindadvies over de referentiekaders Ruimte en Tijd. Voor het geschiedenisonderwijs stelt een werkgroep onder leiding van Carla van Boxtel daarin een andere ordening van historische inhouden voor onderwijs op de basisschool en in de onderbouw van het vo voor. In plaats van kenmerkende aspecten stelt dit kader een beperkter aantal ontwikkelingen voor, die geplaatst kunnen worden in een of meerdere van de vijf (vo) of zes (po) tijdvakken. Het advies sluit enerzijds aan bij het bestaande kader maar biedt anderzijds mogelijkheden om meer multiperspectiviteit en meer wereldgeschiedenis in de klassepraktijk een plek te geven.

Advertentie