Het Nationaal Geschiedenis onderwijscongres

Fort

Samen met de Erasmus Universiteit Rotterdam organiseert VGN op vrijdag 17 maart 2023 in Fort Vechten nabij Utrecht het zevende Nationale Geschiedenisonderwijscongres. In zeven workshops en twee lezingen voor geschiedenisdocenten wordt de thematiek klimaat in de klas vanuit verschillende perspectieven benaderd en worden concrete aanbevelingen gedaan voor in de lespraktijk.

Klik hier om je aan te melden!

Kosten:

VGN leden: €225,-

Niet leden: €250,-

Gepensioneerden: €125,-

Studenten: €75,-

Advertentie