Vacature Dagelijks Bestuur VGN

IMG_3249_correctie2-1536x806

Wij zoeken een nieuw lid van het Dagelijks Bestuur van de VGN. We zoeken bij voorkeur een docent die lesgeeft in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo). Van wie we het volgende verwachten:

  • Actieve deelname aan bestuursvergaderingen, 8 tot 10 keer per jaar
  • Goede sociaal-communicatieve en organisatorische vaardigheden
  • Kennis van en interesse in onderwijsontwikkelingen en curriculumontwikkeling
  • Interesse om (eventueel op termijn) de VGN te vertegenwoordigen als vice-voorzitter
  • Beschikbaarheid van een paar uur tot een halve dag per week voor bestuurswerkzaamheden.

Informatie over de vacature en zaken die hiermee verband houden zijn verkrijgbaar bij de Marjan de Groot-Reuvekamp, voorzitter@vgnkleio.nl en bij de Linda van Beek, secretaris@vgnkleio.nl. Graag uw reactie/sollicitatie met motivatie en cv opsturen naar de secretaris: Linda van Beek.

Bestuurskandidaten die geselecteerd worden zullen worden uitgenodigd om alvast in de bestuursvergaderingen te participeren om kennis te maken met het bestuurswerk. Formele benoeming volgt dan op de volgende Algemene Ledenvergadering.

Advertentie