Vacature Dagelijks Bestuur VGN

IMG_3249_correctie2-1536x806

Wij zoeken een nieuw lid van het Dagelijks Bestuur van de VGN. We zoeken bij voorkeur een docent die lesgeeft in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo, vwo). Van wie we het volgende verwachten:

  • Actieve deelname aan bestuursvergaderingen, 8 tot 10 keer per jaar
  • Goede sociaal-communicatieve en organisatorische vaardigheden
  • Kennis van en interesse in onderwijsontwikkelingen en curriculumontwikkeling
  • Interesse om (eventueel op termijn) de VGN te vertegenwoordigen als vice-voorzitter
  • Beschikbaarheid van een paar uur tot een halve dag per week voor bestuurswerkzaamheden.

Bij voorkeur solliciteren vóór 31 maart 2023.

Informatie over de vacature en zaken die hiermee verband houden zijn verkrijgbaar bij de Marjan de Groot-Reuvekamp, voorzitter@vgnkleio.nl en bij de Linda van Beek, secretaris@vgnkleio.nl. Graag uw reactie/sollicitatie met motivatie en cv opsturen naar de secretaris: Linda van Beek.

Het huidige bestuur draagt bestuurskandidaten voor op de Algemene Ledenvergadering van 14 april 2023, die deze kandidaten benoemt.

Mocht het niet lukken om op de ALV van 2023 een kandidaat te benoemen, dan worden bestuurskandidaten die geselecteerd worden, uitgenodigd om alvast in de bestuursvergaderingen te participeren om kennis te maken met het bestuurswerk. Formele benoeming volgt dan op de ALV van 2024.

Advertentie