VGN enquête

customer-satisfaction-survey-1548535565W0H

Beste VGN-leden,

Namens het algemeen bestuur van de Vereniging van docenten in geschiedenis en staatsinrichting in Nederland (VGN) willen wij u vragen deze enquête in te vullen. We hopen inzicht te krijgen in hoe de leden de vereniging en haar werkzaamheden waarderen. De langs deze weg verkregen informatie gebruiken we om de dienstverlening voor onze leden te verbeteren en nieuwe leden te werven.

Het invullen van de enquête neemt ongeveer 5 minuten in beslag.

Wij danken u bij voorbaat voor de moeite.

https://forms.gle/QWCuQ2ayeazy1pyr8

Met vriendelijke groet,

Namens het algemeen bestuur,

Marjan de Groot-Reuvekamp (voorzitter)

Advertentie