Evaluatie In Europe Schools

In Kleio 4 (2020) werd uitgebreid ingegaan op het project In Europe Schools, waarvan de pilotfase startte in december 2019 en in maart 2020 werd afgesloten.

In Kleio 4 (2020) werd uitgebreid ingegaan op het project In Europe Schools, waarvan de pilotfase startte in december 2019 en in maart 2020 werd afgesloten. In juni werd de pilot tijdens een zoommeeting geëvalueerd. Aan deze online evaluatie nam een vijftal Nederlandse docenten deel, naast vier docenten van buitenlandse partnerscholen.

Redacteur Nicole van der Steen beschrijft de evaluatie in het artikel hieronder:

Advertentie