Vragen Steden en Burgers in de Lage Landen

In Kleio 5 werd aandacht gegeven aan het nieuwe examenonderwerp ‘Steden en Burgers in de Lage Landen’ een aantal redactieleden hebben daarbij toetsvragen verzonnen.

In Kleio 5 (2020) werd aandacht gegeven aan het nieuwe examenonderwerp ‘Steden en Burgers in de Lage Landen’ een aantal redactieleden hebben daarbij toetsvragen verzonnen. Deze zijn hieronder te downloaden:

Advertentie