Aanname Tonkin-resolutie

In augustus 1964 neemt het Amerikaanse Congres met overweldigende meerderheid de Tonkin-resolutie aan. De resolutie bepaalt onder meer

… dat het Congres de president steunt om alle noodzakelijke maatregelen te nemen tegen een gewapende aanval gericht tegen de Amerikaanse strijdkrachten (…). De Verenigde Staten zien de handhaving van de internationale vrede en de veiligheid in Zuidoost-Azië als een groot nationaal en internationaal belang. In overeenstemming met de grondwet van de Verenigde Staten, het Handvest van de Verenigde Naties (…) zijn de Verenigde Staten bereid, als de president hiertoe besluit, alle noodzakelijke stappen te nemen, zelfs het gebruik van militaire macht, om iedere bondgenoot in Zuidoost-Azië te beschermen.

Advertentie