Achtergrondcheck bij sollicitatie ambt

Als een Grieks burger een ambt wil vervullen in de stadstaat Athene wordt hij gecontroleerd door de Raad, de bestuurders van de stad. Een fragment uit een vierde-eeuwse beschrijving van deze gewoonte:

Wanneer ze je kwalificaties controleren, vragen ze eerst: “Wie is je vader en wat is je deme1? Wie is je vaders vader, wie is je moeder, en wie is haar vader en wat is zijn deme?” Dan vragen ze de kandidaat (…) of hij familiegraven heeft en waar die zijn, of hij zijn ouders goed behandelt, of hij zijn belastingen betaalt en zijn dienstplicht heeft vervuld. Wanneer al deze vragen zijn gesteld, moet de kandidaat getuigen oproepen. Wanneer hij deze heeft opgeroepen, wordt er gevraagd: “Heeft iemand een beschuldiging in te brengen tegen deze man?” Als iemand hem ergens van beschuldigt, worden de aanklacht en de verdediging gehoord en vervolgens wordt de zaak, door middel van handopsteking, beslist door de Raad.

1 een deme is een woonkern, een soort gemeente

Advertentie