Advies aan koning Willem I

Op 13 mei 1824 schrijft Johannes van den Bosch in een advies aan koning Willem I


De Oost-Indische Koloniën of liever de Aziatische wingewesten van Nederland, zijn slechts voor het Rijk van belang voor zover zij krachtdadig bijdragen ter bevordering van de nationale welvaart. Is dit niet het geval, dan zijn het alleen lastige en gevaarlijke bezittingen omdat zij de staat dikwijls wikkelen in kostbare oorlogen en hun staatkundige betrekkingen compliceren en beperken.

Advertentie