Ambtenaren examen Indonesië

In oktober 1944 vinden in Indonesië examens plaats voor toekomstige ambtenaren. Dit examen bevat onder meer de volgende onderdelen.

Deel II
Aardrijkskunde van Japan en de wereld:
Noem de producten van heel Azië, die de machtsontplooiing van dit werelddeel kunnen teweegbrengen.

Deel V
Toets Indonesische taal met een grammaticaopdracht over de zin:
Zowel de gemeenschappelijke welvaart van alle Aziatische volkeren, als de wederopbouw van het bestuur over dit land, de verdediging van het vaderland en zijn ‘vrijheid’ kunnen slechts bereikt worden, nadat wij de misdaden en de hebzucht van de Amerikaanse, Engelse en Nederlandse vijanden met wortel en tak hebben uitgeroeid.

Deel VI
Algemene ontwikkeling:
Maak een opstel over het volgende onderwerp:
De vastbeslotenheid van ons, Indonesische jongeren, in verband met de belofte van Zijne Majesteit de Keizer, Indonesië in de toekomst zijn vrijheid te schenken.

Advertentie