Amerikaanse presidenten over de Vietnamoorlog

De volgende fragmenten zijn gekozen uit toespraken van vier verschillende Amerikaanse presidenten over het conflict in Vietnam:

Fragment A

Zoals u zegt, hebben wij duidelijk gemaakt (…) dat we verbeteringen wilden, en nu deze niet door de regering van Diem zijn doorgevoerd, moeten we noodgedwongen de mogelijkheid accepteren dat onze positie een regeringswisseling in de hand kan werken.

Fragment B

Het afgelopen jaar zijn er verstrekkende resultaten behaald met ons nieuwe vredesbeleid. Door onze traditionele vriendschappen te blijven vernieuwen, en als gevolg van onze missies naar Peking en naar Moskou, waren we in staat het fundament te leggen voor een nieuw en duurzamer patroon van relaties tussen de landen van de wereld.

Fragment C

Ik heb de ontwikkeling in Vietnam en de onlangs in Genève gesloten overeenkomst met grote aandacht gevolgd. Maar ik maak me grote zorgen om de toekomst van uw land omdat de tijdelijke deling kunstmatig is, militair afgedwongen en omdat het land verzwakt is door de lange uitputtende oorlog en bedreigd wordt door zowel binnen- als buitenlandse vijanden.

Fragment D

Deze nieuwe daad van agressie in de Golf van Tonkin, rechtstreeks gericht tegen onze marine, maakt opnieuw het belang duidelijk van onze strijd voor vrede en veiligheid in Zuidoost-Azië. Toch zal ons antwoord passend en beperkt zijn. Wij willen geen oorlog op grote schaal.

Advertentie