Arbeiders komen naar de spinfabrieken

In dit verslag van de Factory Commission uit 1834 vertelt een handwever uit Bolton over de komst van arbeiders naar de spinfabrieken in Lancashire

Vraag: Toen de spinmachines kwamen werden de handspinners toen werkloos?
Antwoord: Nee, spinners waren toen erg schaars: gezinnen kwamen vanuit verschillende plaatsen en leerden spinnen en de meesters lieten hele families aanrukken.
Vraag: U bent getuige geweest van de opkomst van de arbeidersklasse in deze streken; u hebt deze in een tijd van enkele jaren zien groeien van niets tot een grote massa: hoe werden de arbeiders gerekruteerd? Waaruit bestond de arbeidersklasse? Uit welke beroepen kwamen de spinners?
Antwoord: Een groot deel kwam van het platteland; deels uit Wales, een groot deel uit Ierland en uit Schotland. Mensen verlieten andere beroepen en kwamen spinnen in verband met de hoge lonen. Ik denk aan schoenmakers die hun baan verlieten om te leren spinnen; ik denk aan kleermakers; ik denk aan mijnwerkers, maar voor een nog groter deel waren het landarbeiders die hun baan verlieten om te leren spinnen. Maar heel weinig wevers verlieten destijds hun baan om te leren spinnen, maar zodra de wevers hun kinderen op een jongere leeftijd in spinfabrieken (mills) konden laten werken dan aan het weefgetouw, dan stuurden ze hen naar de fabriek zo snel als dat kon. Veel weverskinderen belandden in de fabrieken en leerden er spinnen; maar de laatste twaalf jaar hebben wevers vrijwel al hun kinderen naar de fabrieken gestuurd omdat het handweven zo achteruit is gegaan.
Vraag: Hoort u nu nog steeds van mensen die hun baan verlaten om te leren spinnen?
Antwoord: Nee, de meesters nemen nu geen mensen meer van andere beroepen.
Vraag: Sinds wanneer is die instroom van volwassenen in de spinnerij gestopt?
Antwoord: Het stopte niet ineens, maar ik zou zeggen dat het vijftien of twintig jaar geleden is gestopt.

Advertentie