Asser over koning Alfred

Het onderstaande fragment is afkomstig uit een biografie over het leven van koning Alfred (849-899) van Engeland, omstreeks 893 geschreven door zijn vertrouweling bisschop Asser:

Koning Alfred gaf opdracht tot het bouwen van een ander klooster bij de oostelijke poort van Shaftesbury als een verblijfplaats voor nonnen. Als abdis1 stelde hij zijn eigen dochter Aethelgifu aan, een maagd die aan God was gewijd. In het klooster leefden veel andere voorname nonnen met haar; ze dienden er God door het kloosterleven. Alfred schonk aan dit klooster landgoederen en allerlei rijkdommen.

1 abdis is een vrouwelijke baas van een klooster

Advertentie