Bill of Rights

Enkele gedeelten uit de Engelse Bill of Rights van 1689:

De geestelijke en wereldlijke Lords en de Commons, thans in vergadering bijeen, een volledige en vrije vertegenwoordiging van de natie uitmakend, verklaren teneinde hun oude rechten en vrijheden gestand te doen en te handhaven:


I Dat het recht om de wetten (of de uitvoering van de wetten) door een koninklijke beslissing op te schorten, zonder toestemming van het parlement onwettig is.


II Dat het recht om het koninklijk gezag van de wetten of van de uitvoering van de wetten vrij te stellen (…) onwettig is. III Dat elke belasting ten bate van de Kroon, onder dekmantel van de koninklijke privileges, zonder toestemming van het parlement onwettig is.
(…)


V Dat de onderdanen die protestant zijn, wapens mogen bezitten voor hun verdediging, zoals met hun stand overeenkomt en zoals de wetten het toelaten.

Toelichting
Lords en Commons zijn de leden van het Engelse parlement.

Advertentie