Brief van keizer Hendrik IV naar paus Gregorius VII, januari 1076

(Van) Hendrik, koning niet door toe-eigening, maar door de heilige wijding van God, tot Hildebrand 1, nu geen paus, maar valse monnik.

Zo’n begroeting als deze hebt u verdiend door uw verstoringen. (…) U hebt de gunst van de gewone kudde (=mensen) gewonnen door ze te verpletteren; u hebt ze allemaal beschouwd als niets wetend, en bovendien op uzelf als alles wetende. Deze kennis hebt u echter niet gebruikt voor opbouw, maar voor vernietiging. (…)

Daarom, verdoemd door deze vloek en door het oordeel van al onze bisschoppen (…), daal af en doe afstand van de apostolische (=pauselijke) stoel die u heeft toegeëigend. Laat een ander de troon (…) bestijgen, die geen geweld zal beoefenen onder de mantel van religie. (…)

Ik, Hendrik, koning bij de gratie van God, zeg u, samen met al onze bisschoppen: Daal af, daal af, om door de eeuwen te worden verdoemd.

1 Hildebrand van Sovana was de naam die paus Gregorius VII had voordat hij paus werd.

Advertentie