Circus Oost-Europa

Op 15 juli 1968 eisen vijf Warschaupactlanden dat de regering van Tsjecho-Slowakije maatregelen neemt tegen ‘antisocialistische krachten’ in dat land. Op 19 juli 1968 publiceert Opland een tekening in de Volkskrant met als titel Circus Oost-Europa:

Toelichting:
Op de koorddanser staat: Doebsek (= Alexander Dubček, tijdens de Praagse Lente de partijleider van de Communistische Partij van Tsjecho-Slowakije).
Op de vijf leeuwen staat van links naar rechts: Bulgarije, Hongarije, Oost-Duitsland, Sovjet-Unie en Polen (leden van het Warschaupact).

Advertentie