De Amsterdamse stedenmaagd

Een schilderij van Gerard de Lairesse uit het einde van de zeventiende eeuw met als titel: “De Amsterdamse stedenmaagd neemt de hulde der volkeren in ontvangst”

Toelichting
De zittende vrouw in het midden is de Amsterdamse stedenmaagd, met haar rechterhand op de wereldbol en in haar linkerarm de hoorn des overvloeds.
Achter haar staat Mercurius, god van de handel en boodschapper van de goden.

Advertentie