De Bijbel als uitgangspunt

Een politicus aan het woord (1963):

”Mijnheer de Voorzitter! Ik zal elk nieuw wetsvoorstel van het kabinet eerlijk beoordelen en indien nodig een wetsvoorstel tot aanpassing indienen. Als aanhanger van de politieke ideeën van Abraham Kuyper hoop ik wel dat dit kabinet méér de Bijbel als uitgangspunt voor wetgeving gaat nemen.”

Advertentie