De Nederlandse opstand in een strip

Deze prent verschijnt in de Nederlanden nadat Spanje de Republiek in 1598 heeft benaderd om vrede te sluiten:

Toelichting
Een van de interpretaties van deze prent houdt in, dat dit een soort stripverhaal is, waarin het verloop wordt afgebeeld van de Nederlandse Opstand. Links wordt de periode vóór 1588 afgebeeld en rechts de periode daarna, met telkens dezelfde figuren: de Nederlandse leeuw en de Nederlandse maagd.
Op beide helften is de Nederlandse maagd afgebeeld, symbool voor de Nederlanden, met aan haar rok privileges en op haar hoofd een kerk.
De dierenfiguur verkleed in een monnikspij in het midden draagt een olijftak, symbool van vrede.
De omheinde tuin op de rechterhelft is een symbool voor de Republiek.

Vertaling
Links boven de ruiter staat: “Eendrachtig geweld”.
Boven de monnik midden-rechts staat: “Bedekte tirannie”.
Onder de draak staat: “Tirannie”.

Advertentie