De Nering 1651

Tussen 1648 en 1651 schildert Abraham van den Tempel in opdracht van het stadsbestuur van Leiden een drietal grote schilderwerken met allegorische voorstellingen voor de nieuwe Lakenhal. In dit schilderij uit 1651 is het thema ‘de Nering’ (hier: de Leidse lakennijverheid):

Toelichting
Van links naar rechts stellen de figuren op de voorgrond voor:
Minerva (godin van de Wijsheid) en Mercurius (god van de Handel), de Vrede (knielend), de stedenmaagd Leiden, de Nering.

Advertentie