De paus benoemt nieuwe bisschoppen in Nederland

uit een boek over Nederlandse geschiedenis

In 1853 maakte de paus, de leider van de katholieke kerk, bekend dat hij van plan was opnieuw bisschoppen in Nederland te benoemen. Het duurde even voordat de gevolgen van dit pauselijke plan doordrongen tot de machthebbers in Nederland. Nederland was tot 1848 een land waar de katholieken hun godsdienst alleen mochten uitoefenen, zolang zij maar niet al te duidelijk in het openbaar voor hun geloof opkwamen.

Advertentie