De zeven wonderen van Brugge

Rond 1550-1560 schildert Pieter Claeissens De zeven wonderen van Brugge:    

Toelichting:  

Dit schilderij toont verschillende gebouwen in Brugge verhoudingsgewijs groter dan in werkelijkheid, zoals de Waterhalle (in het midden), waar schepen binnenshuis gelost en geladen kunnen worden, en het Oosterlingenhuis (rechtsachter), waar kooplieden van de Duitse Hanze wonen.

Advertentie