Een geschenk van God voor ons protestanten

Een beschrijving uit 1966 over Abraham Kuyper:

Hij heeft zich volledig aan de schoolstrijd gegeven. Hij vond dat het onderwijs niet aan de staat zou moeten worden toevertrouwd maar aan de ouders. Het christelijk onderwijs moest voortaan wel door de overheid worden betaald. Hij kwam op voor de ‘kleine luyden’. Ik zie hem als een geschenk van God voor ons protestanten.

Advertentie