Een Nederlandse soldaat

Een briefkaart met bijbehorende tekst uit 1915

En daar was – het leek wel een Nederlandse soldaat –
Een man, die onze wangen streelde en ons redde uit alle gevaar.
Hij bracht ons toen in een klein huisje. Daar kregen we melk en brood.
Ja, die goede Hollandse mensen hielpen moeder en ons uit den nood.

Advertentie