Een nieuw geval van Cholera in Macclesfield II

Uit de Macclesfield Courier van 14 juli 1849. In dit geval wordt de dood van een 51-jarige man, waarvan het beroep niet wordt vermeld, onderzocht


EEN NIEUW GEVAL VAN CHOLERA IN MACCLESFIELD

Mr. Firth (de arts) twijfelde er niet aan dat cholera de doodsoorzaak was; en hij had nooit eerder een geval gezien dat sneller dodelijk was, of meer uitgesproken wat betreft de symptomen. De overledene was zeer gespierd en sterk. [De arts] vernam dat de man niet onbeheerst was. Hij hield van een glas, maar at er altijd veel bij, en had de gewoonte gezond te leven. (…)
In zijn antwoord aan de jury betoogde Mr. Firth dat de buurt waar de overledene leefde (the Orchard, Bank Top) zeer ongezond was. De huizen waren laag, vuil en ongeventileerd. Ze waren omringd door grote open riolen, waarvan de verstopte inhoud zich bleef opstapelen en verspreiden, zodat de atmosfeer vergiftigd werd.

Advertentie