Een tegenplan voor de uitbreiding van ingezaaide grond

Op 7 april 1931 stuurde de kolchoz in het dorp Tsaroetsjej in het district Olovjannikovski in Oost-Siberië een rapport naar Moskou

Het door de commune opgestelde tegenplan voor de uitbreiding van de ingezaaide grond bracht het in te zaaien gebied op 320 hectare in plaats van de aangekondigde 262,4. Wij zijn voor de algemene lijn van de partij onder leiding van het bolsjewistisch Centraal Comité en de beste leninist Stalin! Wij zijn voor de volledige verwezenlijking van het Vijfjarenplan in vier jaar en de liquidatie van de koelakken op basis van een algehele collectivisatie. Uit naam van de leden van de Stalin-commune,

Klimov, Tokmakov.

ontleend aan: Dimitri Volkogonov, Triomf en tragedie, een politiek portret van Josef Stalin, Houten 1990, pag. 170

Advertentie