Een viool voor drie blikken leverpastei

Iemand vertelt over de Tweede Wereldoorlog:

“Ik woonde tijdens de oorlog in een dorpje op het platteland. Mijn vader had daar een slagerij. Op een dag in december was ik alleen in de winkel. Er kwamen mensen binnen om eten te ruilen. De mensen kwamen vanuit het westen naar het platteland gelopen, op zoek naar eten. Ik was toen een jongen van twaalf en ‘kreeg’ mijn eerste viool in ruil voor drie blikken leverpastei. Toen mijn vader dit hoorde was hij woest! Ik had die blikken gratis moeten weggeven en er al helemaal geen viool voor mogen aannemen.”

Advertentie