Een werkloze Duitser na de beurskrach op Wall Street

Toelichting
Op het bord staat de tekst: ”Ik neem elk werk aan!”

Advertentie