Eindelijk is het er van gekomen

Dit lied is geschreven naar aanleiding van een belangrijke politieke gebeurtenis:

Eindelijk is het er van gekomen,
Holland kreeg een blij bericht,
Het is niet langer meer een sprookje,
Het is geen fantasieverhaal:
De eerste vrouw zit in de Kamer
Van de Staten-Generaal.

Advertentie