Foto Lodge ontmoet Diem

In 1965 geeft de Vietcong een Engelstalig fotoboek uit met de titel ‘South Vietnam on the Road to Victory’ (Zuid-Vietnam op weg naar de overwinning). Hierin is een foto opgenomen die in 1963 is gemaakt in Saigon:

Toelichting
De man links is Henry Cabot Lodge, de Amerikaanse ambassadeur in Saigon, de man rechts is Ngo Dinh Diem, president van Zuid-Vietnam.

Advertentie