Fynes Moryson over de Republiek

De Engelse schrijver en reiziger Fynes Moryson bezoekt omstreeks 1595 de Republiek. In zijn reisverslag schrijft hij:

De voornoemde provincies (de opstandige gewesten) verzochten Elizabeth, koningin van Engeland, nederig om hun bescherming op zich te nemen en boden haar de soevereiniteit van de gewesten aan. Maar de zeer wijze koningin weigerde om hen als onderdanen aan te nemen. Misschien vreesde zij dat, als zij een oorlog zou moeten voeren als koningin van deze gewesten, het grootste deel van de lasten voor rekening zou komen van haar Engelse onderdanen. Zij dacht dat het aannemelijk was dat de Nederlanders van alle dingen het minst tegen nieuwe belastingen en heffingen kunnen. Dit was voor hen, behalve de vervolging van de religie, de belangrijkste oorzaak van deze oorlog. De Nederlanders zullen altijd in verzet komen als Hare Majesteit zelfs maar de helft van de belastingen en heffingen zou vragen van wat zij zichzelf tijdens deze oorlog hebben opgelegd.

Advertentie