Gemaakt door Jongeling van het buitgemaakte brons

Prent van het standbeeld van de hertog van Alva, landvoogd in de Nederlanden van 1567 tot 1573:

Toelichting
De staande man is Alva. Wie de liggende figuren voorstellen is omstreden (of het zijn Egmont en Horne, de twee door Alva onthoofde hoge edelen, of Willem en Lodewijk van Nassau, beiden door Alva verslagen).
Op de voet van het standbeeld staat (in het Latijn): “Gemaakt door Jongeling van het buitgemaakte brons”. Hiermee wordt het brons bedoeld van de kanonnen van het leger van Lodewijk van Nassau, de broer van Willem van Oranje, dat is buitgemaakt door het leger van Alva na de slag bij Jemmingen (Oost-Friesland), in 1568.

Advertentie