Gibbs over het front in Frankrijk

In 1914 gaat de Engelse journalist Philip Gibbs naar het front in Frankrijk. In zijn memoires vertelt hij:

Een van onze ergste tegenstanders was Sir Douglas Haig. Hij had de vooroordelen van een ouderwetse cavalerieofficier tegen oorlogsverslaggevers en ‘schrijvende lieden’ en maakte daar geen geheim van. Toen hij opperbevelhebber werd, liet hij ons bij zich roepen en beledigde ons. Een van zijn opmerkingen was dat wij “alleen schreven voor Mary Ann in de keuken”. Ik liet me dat niet zeggen en vertelde hem dat we niet alleen schreven voor Mary Ann, maar voor de hele natie en het Rijk en dat hij zijn oorlog niet in het geheim kon voeren.

Advertentie