Gorden-masker

De naam van de Leidse woonwijk Roomburg herinnert nog aan de aanwezigheid van de oude Romeinen. Toen de zuidelijke helft van Nederland zo’n tweeduizend jaar geleden deel uitmaakte van het Romeinse Rijk, lag hier het grensfort Matilo, op de kruising van de rivieren Vliet en Rijn.

Al eeuwenlang zijn op dit terrein tufsteen, muntjes en aardewerk gevonden, maar de spectaculairste vondst werd gedaan bij opgravingen in 1996: een prachtig bronzen ruitermasker. Sommige Romeinse ruiters droegen dergelijke maskers aan hun helmen. Dat deden ze bij parades en toernooien, maar ook tijdens het gevecht om de vijand schrik aan te jagen – een geval van psychologische oorlogsvoering. Door middel van een scharnier kon het masker omhoog geklapt worden om even lucht te happen, want de temperatuur liep achter het brons hoog op. Omdat het masker net zulke kleine krulletjes op het voorhoofd heeft, werd het door de opgravers vernoemd naar de BN-er Gordon.

Details

Afmetingen: H. 21 cm
Materiaal: metaal ; brons
Periode: romeins 80-125 n.Chr.
Vindplaats: Nederland, Zuid-Holland, Leiden, Leiden, Roomburg
Verwerving: langdurig bruikleen 2001 januari
Inventarisnummer: ELo 2001-500

Advertentie