Herinneringen aan de jaren dertig

Over de economische situatie in Nederland in de jaren tachtig:

“Bij veel ouderen, ook bij mij, komt bij het aanhoren van alle berichten over de ontslagen heel snel de herinnering boven aan de sombere jaren dertig. Wij hebben het allemaal al meegemaakt, erger, veel erger zelfs dan nu!”

Advertentie