Herinneringen van Adbulgani

Roeslan Abdulgani (1914-2005) is een bekende Indonesische nationalist van het eerste uur. Onder president Soekarno wordt hij minister van buitenlandse zaken. Zijn ouders doen hem als kind op de Europese Lagere School in Soerabaja. Bij aardrijkskunde moet hij alle waterwegen opnoemen van Amsterdam naar Groningen. Maar hij vergeet het Meppelerdiep. Hij krijgt een 4 van zijn leraar. Dertig jaar later is hij het nog niet vergeten.

Dat Meppelerdiep en die 4 voor aardrijkskunde hebben me steeds dwarsgezeten. Het werd bijna een obsessie. Toen ik in 1950 naar Nederland kwam, trok ik een dagje uit om in de auto van de ambassade naar het Meppelerdiep te gaan. Ze begrepen er niets van, maar goed, ik zou en moest er naar toe. We arriveerden bij het Meppelerdiep en ik vroeg de chauffeur om even te stoppen.
Ik stapte uit, liep naar de waterkant en dacht bij mezelf: is dit nou alles? Ik voelde de boosheid weer in me opkomen en met alle opgekropte woede in mijn lijf gaf ik een woeste schop tegen het gras aan de oever, nam een steen en wierp die krachtig in het water. Toen draaide ik me om en stapte weer in de auto. Ik voelde me opgelucht, een zware last was van me afgevallen. Het was of ik me al die tijd kotor (vuil) had gevoeld en nu verschoning had aangetrokken. Ik had het Meppelerdiep gezien.

Advertentie