Hij mag niet meedoen

Een prent van L.J. Jordaan over het Bisschoppelijk Mandement van 1954

Toelichting:
Op de kleding van de kinderen staat (van links naar rechts): VARA, RK, Humanisme, Liberalisme, Socialist.(ische) pers.
De haak waarmee het RK jongetje wordt weggetrokken is de staf van een bisschop.

Advertentie