Ingezonde brief leerling privéschool Engeland

In 1907 neemt het Britse parlement de Education Act aan. Hierdoor komen beurzen beschikbaar waarmee voor getalenteerde jongens uit de arbeidersklasse het schoolgeld voor dure privéscholen kan worden betaald. In de krant The Guardian staat een ingezonden brief van een leerling van een privéschool:


Ik vraag me af of ze het ook hebben bekeken van de kant van een heer die nu gedwongen is dagelijks in contact te komen met de aangeboren vulgariteit van de lagere bevolkingsgroepen. Is het niet waarschijnlijker dat de zonen van gegoede heren naar beneden zullen worden getrokken hierdoor, in plaats van dat de zonen van varkensslagers hogerop komen door dit voortdurende dagelijkse contact? De lessen van de goot worden makkelijker aangeleerd dan de traditie van de elite. (…) De lagere klassen waren nooit een regerende klasse en waarom zou de meester naast de dienaar moeten zitten?

Advertentie