Interview Brough-Rovertson

In Groot-Brittannië hebben historici vanaf omstreeks 1960 duizenden mensen geïnterviewd die de Eerste Wereldoorlog nog hebben meegemaakt. Mary Brough-Robertson was arbeidster in een munitiefabriek, zij vertelt het volgende.

Munitiearbeiders waren de laagste soort in de ogen van het grote publiek. Ze veronderstelden dat wij veel verdienden en aangezien anderen niet veel verdienden, kregen we allerlei verwensingen naar het hoofd geslingerd en werden we zelfs nageroepen. Als ze wisten wat je deed, verweten ze je heel veel dingen.
Ik weet niet wat de mensen die granaten maakten, verdienden, maar het loon voor het vullen ervan bedroeg voor een meisje slechts 25 shilling per week, wat niet veel geld was. Met dat bedrag kwam je in feite niet rond, want je moest al je maaltijden betalen, die kreeg je niet gratis. Maar toen we uiteindelijk gingen staken, kregen we 5 tot 6 penny per week opslag en kwam er een bonussysteem.
Je moest een bepaald aantal granaten vullen en als je er nog meer vulde, kreeg je een bonus. Dat was geen goede zaak, want het leidde tot slordigheid. De granaten kwamen bij ons terug als ze te zwaar of te licht waren, want anders zouden ze niet ver genoeg reiken wanneer ze werden afgevuurd.

Advertentie