Inventie van de Zaegh-moolens

Prent uit 1592 naar aanleiding van de verlening van een lauwerkrans aan de uitvinder van de zaagmolen, Cornelis Cornelisz. uit Uitgeest

Tekst in de prent:
Inventie van de zaegh-moolens


Ik was d’ eerst’ die het hout met
Sagen stucken Saeghde,
Dat menigh wonder was. En
wonder wel behaechde,
Waer door ’t gekomen is, ten nutte
voor den dagh,
Hoe datmen ’t hout op ’t Best, en
Spoedichst Sagen magh!

Lauwre-crans voor Cornelis
Cornelissz. van Vyt-geest,
Eerste Vinder van de HoutZaghery-Moolens


Vertaling:
Uitvinding van de zaagmolens

Ik was de eerste die het hout met
zagen stuk zaagde,
Wat voor veel mensen een wonder
was. En hen bijzonder aansprak,
Waardoor het gekomen is, tot nut
voor de dag,
Hoe dat men het hout op zijn best
en snelst zagen kan!

Lauwerkrans voor Cornelis
Cornelisz. van Uitgeest, uitvinder
van de houtzaagmolens

Advertentie