Jacob Mathieusen

Een schilderij omstreeks 1640-1660 gemaakt door Aelbert Cuyp:

Bij dit schilderij geeft het Rijksmuseum de volgende toelichting:
Een schilderij van een opperkoopman van de VOC (de Verenigde Oostindische Compagnie) in Hollandse kleding, vermoedelijk Jacob Mathieusen en zijn vrouw. Achter de koopman en zijn vrouw staat een slaaf met een parasol. Dit was in Azië een teken van macht. Op de achtergrond de retourvloot op de rede van Batavia op Java.

Advertentie