Jan Ligthart over onderwijs

De onderwijsvernieuwer Jan Ligthart (1859-1916) beschrijft in 1913 het onderwijs uit zijn jeugd


De studiemethode bestond hierin, dat men de lesjes woordelijk uit het hoofd leerde en ze daarna opzei voor de lesmeester. ‘Men kende dan al of niet zijn les.’ Daarmee was ’t uit. Leren was memoriseren. Zijn les opzeggen: een boek oplezen, zonder het boek.
Tegenwoordig moet dat nog hier en daar in de mode zijn, zelfs op gymnasia en hogere burgerscholen. ’t Verschil met vroeger zou dan wezen, dat nu de boeken talrijker en dikker zijn, en daarmee in overeenstemming de ellende ook veel groter. In plaats van de hele aardrijkskunde in misschien 48 bladzijden, krijgen de leerlingen nu afzonderlijke boeken voor Nederland, Indië, Europa, de Werelddelen, met een of meer atlassen. En dan maar leren.

Advertentie