Joachim Nettelbeck over zijn leven als stuurman aan boord van Nederlandse slavenschepen

Joachim Nettelbeck was een Duitse zeeman uit Pommeren. Hij werkte als stuurman op Nederlandse slavenschepen. Hij publiceert zijn herinneringen aan zijn tijd als stuurman in 1822, in een tijd waarin het abolitionisme succes heeft gehad.

Voor ik met mijn herinneringen verder ga en vertel over de kleine avonturen die ik beleefde aan de Afrikaanse kust, wil ik iets over de slavenhandel zeggen: ‘Wat?’, zullen velen misschien vragen, ‘Nettelbeck een slavenhandelaar? Zo’n verdorven beroep past toch niet bij zijn eerlijke Pommerense inborst?’ Maar dit beroep had in die tijd nog niet die slechte naam. Die ontstond past toen er, met name in Engeland, boeken verschenen tegen de slavenhandel en toen deze handel in het parlement een schandvlek voor de mensheid werd genoemd. En als deze handel nu in onbruik is geraakt of op veel beperktere schaal plaatsvindt, dan is de oude Nettelbeck daar alleen maar blij om. Vijftig jaar geleden was deze verderfelijke mensenhandel een bedrijvigheid als alle andere, zonder dat men zich zorgen maakte over de rechtmatigheid ervan.  

Uit: J.C. Nettelbeck, Des Seefahrers Joachim Nettelbeck höchst erstaunliche Lebensgeschichte vor ihm selbst erzählt (1822)

Advertentie