Julius Caesar over Gallië

De Romeinse veldheer Julius Caesar beschrijft zijn veldtocht in Gallië. In zijn boek geeft hij weer wat een Gallische hoofdman zegt bij het beleg van Alesia in 52 voor Christus


Eens is Gallië geplunderd door Germanen die, toen zij op zoek waren naar nieuw land, ons ernstig hebben geteisterd. Maar toen zij weer weggingen, lieten zij ons onze rechten, wetten, akkers en onze vrijheid. Maar de Romeinen worden uitsluitend door hebzucht voortgedreven. Alles willen ze hebben. Hebben ze eenmaal gehoord van roemruchte strijders, dan willen ze op hun akkers en in hun steden wonen en hun een eeuwigdurende slavernij opleggen. Dit is hun enige manier van oorlog voeren. (…) Kijk naar Zuid-Frankrijk – eens ook Gallië -, dat gemaakt is tot Romeinse provincie en nu als een slaaf voor altijd zucht onder andere wetten, een ander recht en ander gezag.

Advertentie