Karel V over de opvolging van de zeventien gewesten

Een fragment uit de Pragmatieke Sanctie van 1549, het document waarin Karel V de opvolging in de zeventien Nederlandse gewesten regelt:

Wij Karel, bij de gratie Gods Rooms Keizer, laten weten aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, dat wij geoordeeld hebben dat het van groot belang is voor onze voornoemde landen1 dat zij in de toekomst altijd onder eenzelfde vorst zouden blijven. Die zou ze in één geheel houden, wetend dat hun deling ten gevolge van opvolgingen en erfenissen hun ondergang en ruïne zou betekenen. Afgescheurd en van elkaar gescheiden, zouden zij ten prooi kunnen vallen aan buurstaten. Dit zal echter kunnen worden vermeden, als onze landen altijd in het bezit blijven van één vorst, die ze als één geheel bestuurt.
Gegeven in onze stad Brussel in de maand november van het jaar Onzes Heren 1549.

1 De zeventien Nederlandse gewesten

Advertentie