Klassieke grondrechten en sociale grondrechten

Klassieke grondrechten zijn anders dan sociale grondrechten. Sociale grondrechten werden het eerst in de grondwet opgenomen.
Een ander verschil is dat klassieke grondrechten zorgen voor de bescherming van burgers tegen de overheid.
Voorbeelden van klassieke grondrechten zijn het recht op rechtsbijstand en vrijheid van meningsuiting.
Voorbeelden van sociale grondrechten zijn het recht op werk en vrijheid van godsdienst.

Advertentie