Kwaliteit van de woningen in Arnhem

In 1871 brengt de Geneeskundige Raad van de gemeente Arnhem in opdracht van de gemeenteraad een verslag uit over de kwaliteit van woningen in Arnhem:

De Putstraat, die achter de Klarendalse Singel1 ligt, is vijf meter breed en heeft stoepen die dienen als afvoergoten in de richting van de Klarendalse Singel. De meeste huizen aan de Putstraat zijn redelijk goed, maar die in de steegjes eromheen zijn zeer slecht. Speciale vermelding verdient de zogenaamde Putsteeg, die geen bestrating heeft en waar een diep karrespoor doorheen loopt. In die steeg staan twee huisjes, die ongeveer dertig centimeter onder het straatniveau liggen en waar bij slecht weer al het vieze water van de hele straat in loopt.

noot 1 In de Klarendalse Singel woonden de meer welgestelde inwoners van Arnhem.

Advertentie