Lidmaatschap vrouwen van vakbonden in periode 1885-1919

Aantallen en percentages vrouwelijke leden van de vier landelijke bonden van handels- en kantoorbedienden in Nederland 1885-1919

ontleend aan: F. de Haan, Sekse op kantoor: over vrouwelijkheid, mannelijkheid en macht, Nederland 1860–1940, Hilversum 1992, pag. 414– 415

Advertentie