Marchant stel het actief vrouwenkiesrecht voor

Over een wetsvoorstel van een Tweede Kamerlid:

De heer Marchant kwam met een voorstel voor de invoering van het actief vrouwenkiesrecht. Hij deed dit omdat hij merkte dat de regering niet van plan was zelf met een dergelijk wetsvoorstel te komen. Tijdens de debatten in de Tweede Kamer kreeg hij een ruime meerderheid achter zich, zodat zijn voorstel werd aangenomen. Nog in hetzelfde jaar trad deze wet in werking.

Advertentie