Mevrouw Cals: ik sta op straat….

Het Nieuwsblad van het Noorden schrijft op de morgen na de val van het kabinet Cals in de ‘Nacht van Schmelzer’, vrijdag 14 oktober 1966 na het nachtelijk kamerdebat

Mevrouw Cals, die gedurende circa zeventien uur het wel en wee van haar echtgenoot vanuit de loge gadesloeg, zei na afloop vermoeid: “Wij moeten nu uit het Catshuis verhuizen, maar waar naar toe? Ik sta bij wijze van spreken van de ene dag op de andere op straat…”
Haar echtgenoot, die tijdens de aanvallen van de KVP reeds zichtbaar geëmotioneerd was geraakt, bleek vanochtend bij zijn vertrek eveneens diep vermoeid, zij het op politiek gebied: “Wie mij kent, weet hoeveel ik voor de KVP heb gevoeld en heb gedaan. Daaruit zou men kunnen afleiden wat nu mijn beslissing is”.

Advertentie